Buurtfonds – Subsidie voor groene burgerinitiatieven én Buurtfonds

Categorie: 2024ActueelNieuws
Gepubliceerd op: 24 februari 2024

Hoi allemaal,

Buurtnatuur en buurtwater

Van 9 januari 2024 tot en met 4 november 2024 kan men hiervoor subsidie aanvragen. Buurtfonds – Buurtnatuur en buurtwater, subsidie – Provincie Noord-Brabant

Zzp’ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor kleinschalige natuur- en waterprojecten. Het Buurtfonds helpt bewoners hun omgeving groener en beter bestand tegen extreem weer te maken.

Het gaat om projecten die zich richten op het aanbrengen van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, komen in aanmerking voor een subsidie. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor een het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal 3 eigenaren.

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn

  • het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
  • het project is gericht op verbinding en participatie;
  • het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een gezonde leefomgeving.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Buurtnatuur en buurtwater) van de Subsidieregeling Buurtfonds Noord-Brabant.

Buurtcultuur

 Buurtfonds – Buurtcultuur, subsidie – Provincie Noord-Brabant

Van 9 januari 2024 tot en met 4 november 2024 kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Culturele verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor buurtgerichte cultuurprojecten in onze provincie. Ook zzp’ers gericht op cultuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen.

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de levendigheid in buurten versterken.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

het project draagt bij aan:

  • Sociale cohesie;
  • Publieke beeldvorming;
  • De kwaliteit van de leefomgeving;
  • Het culturele vermogen of de culturele zelfredzaamheid in de buurt waarop het project is gericht.
  • de artistieke kwaliteit van het project wordt voldoende aangetoond;
  • het project is gericht op duurzame borging in de buurt of de regio waarop het project is gericht.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Buurtcultuur) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.