wijkraad

De wijkraad vormt een schakel tussen buurtbewoners en instanties zoals de gemeente en belangenorganisaties zoals ondernemers. Daarnaast stimuleert de wijkraad activiteiten in de wijk door bijvoorbeeld gemeentesubsidies uit te delen en zelf initiatieven te nemen.

Op deze website leest u onder andere wat de wijkraad doet en wat er speelt in de wijk, maar vooral wat de wijkraad voor u kan betekenen. We komen graag met u in contact!

Beatrijs
van der Weijden
voorzitter

Anja
Kuijpers
secretaris

Leo
Remijn
penningmeester

Gee
Adriaansz

Pascalle
Bertens

wat doet de wijkraad?

Doelstelling

 • Bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners in de wijken Korvel en Sint Anna
 • De leefomgeving en goede contacten tussen bewoners spelen hierbij een belangrijke rol.

De algemene werkwijze van de wijkraad is laagdrempelig en zo min mogelijk bureaucratisch. Korte lijnen en ongedwongen persoonlijke contacten maken overleggen vaak gemakkelijker. Wijkbewoners dienen de wijkraad gemakkelijk te kunnen vinden: digitaal via email, schriftelijk via postadres en telefonisch.

De naamvoering dient voor iedereen meteen helder en duidelijk te zijn. Voor mensen die contact willen zoeken, voor andere instanties, en voor nieuwkomers in de wijk.

 

Middelen

Hoe wil de wijkraad het algemene welzijn van de wijkbewoners bevorderen?

 • We bieden een luisterend oor
  We richten ons op: Goede contacten met wijkbewoners zoeken. Contactpersonen per buurt vinden, en we vinden het belangrijk te weten wat er speelt.
 • We bieden een helpende hand
  Deze website dient als informatie hub met informatie en kennis van alle instanties waar bewoners zo nodig terecht kunnen. We kunnen u de weg wijzen en hulp bieden wanneer u er zelf niet uit komt.
 • We houden van samenwerken
  Contacten onderhouden en samenwerken met overheid en maatschappelijke instanties t.b.v. het algemene welzijn van de inwoners van de wijken Korvel en Sint Anna, vinden we erg belangrijk.
 • Een verbindende factor
  We zetten ons in voor activiteiten die de wijkbewonders dichter tot elkaar brengen. Verrijk je Wijk activiteiten zijn daar onderdeel van en activiteiten die mensen dichter bij elkaar brengen steunen we financieel graag. 
 • Signaleren
  We doen altijd ons uiterste best om problemen en kansen in de wijk te signaleren en in kaart brengen.
 • Actie ondernemen
  In samenwerking met bewoners en/of andere maatschappelijke instanties ondernemen we actie en lobbyen indien nodig.

Speerpunten

 

Contacten leggen en goede communicatie met buurtbewoners en diverse instanties

 • Gesprekken met wijkbewoners en aanwezigheid bij buurtbijeenkomsten.
 • Contacten en overlegstructuren met gemeente, Contour de Twern en andere organisaties die in onze wijken actief zijn. Inventariseren van deze organisaties.
 • Een heldere informatieve website en regelmatige communicatie via de Koppel.
 • Uitbreiding van de wijkraad met een buurtbewoner uit iedere buurt.
 • Het vinden van contactpersonen in de diverse buurten die aanspreekpunt kunnen zijn.

Leefbaarheid en veiligheid behouden en verbeteren

 • Diverse overlastsituaties en andere problemen inventariseren. Verbeterinitiatieven voorstellen.

Zwerfafval, hondenpoep en groenonderhoud

 • Verbeterinitiatieven en actie ondernemen binnen de wijk en bij de gemeente.

Gezond en gelukkig oud worden in de eigen wijk

 • Luisteren, signaleren, ondersteunen, samenwerken, initiatief nemen.

Verrijk je wijk gelden besteden volgens de gestelde voorwaarden.

 • Voorwaarden Verrijk je Wijk ondersteuning zoveel mogelijk vereenvoudigen. Kort en helder.
 • Mogelijkheid om aanvraag mondeling toe te lichten op de wijkraadvergadering.

welke buurten vallen onder de wijkraad van korvel – sint anna?

neem contact met ons op

De wijkraad is er voor alle wijkbewoners.

Wilt u iets bespreken of aankaarten? Wilt u iets aan ons vragen of een suggestie doen? Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen!