Servicegids voor onze wijk

Politie

 

Wijkagenten Korvel-Sint Anna

Brandweer

Huisartsen spoedpost

AED Tilburg

  • https://www.aedtilburg.nl/
  • Waar hangen AED’s in de buurt:
    • Korvelseweg 142
    • Capucijnenstraat 156
    • Poirtersstraat 4A
    • Lieve-Vrouweplein 12

Apotheken

Hulp en zorgvragen

Wijkverpleging en wonen met zorg

Gemeente Tilburg

Website: tilburg.nl

 

Omgevingsmanager

Wijkregisseur

Tip of melding

Stadsgids van Tilburg 

En verder ….

Organisaties in Korvel – Sint Anna

Scholen &
kinderopvang

Wijkkrant
De Koppel

R-Newt
Kids

Wijkcentrum
De Nieuwe Stede

Woningbouw
verenigingen

Handige links

Goud van de Straat

Bent u een huurder van Tiwos en wilt u een activiteit organiseren? U kunt van Tiwos de Goud van de Straat keet met inventaris lenen. Daarnaast kun je bij jouw evenement gebruik maken van verschillende goudkisten. 

Houd uw buurt schoon

Voor een schoon Tilburg zorgen we samen, want een schoon Tilburg is van ons allemaal. U kunt op diverse manieren meehelpen. Vraag bijvoorbeeld gratis zwerfafvalgrijpers aan, adopteer een afvalcontainer, of denk mee met de gemeente.

Haal gratis compost op

Inwoners van Tilburg kunnen ieder jaar in het eerste kwartaal, gratis compost ophalen bij de milieustraat Albion en bij manege De Vierhoeven. Met deze actie bedankt de gemeente inwoners voor het sorteren van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De datum wordt vermeldt op de website.

Doe mee met burendag

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Daarom zijn Douwe Egberts en het Oranje Fonds initiatiefnemers van Burendag, dat jaarlijks eind september plaatsvindt. Doe gezellig mee en meldt uw activiteit aan.

De Johan Stekelenburg Stichting

De stichting heeft als doelstelling om kansarme kinderen vooruit te helpen en aan de maatschappij deel te laten nemen. De focus ligt op kleinschalige projecten. De Stichting voert zelf geen activiteiten uit maar wil actief bijdragen aan initiatieven van derden die bijdragen aan maatschappelijke participatie van kinderen binnen de Tilburgse samenleving.

U wilt iets doen in Tilburg

Wilt u iets doen voor Tilburg en daarover overleggen met de gemeente? Ze gaan graag met u in gesprek! U kunt wellicht ook aansluiten bij het burgerpanel, lopende projecten of regelingen maar u kunt ook melding maken van uw initiatief. Dan neemt de gemeente contact met u op.

Fijn Thuis? Vraag een Fijn-Thuis-Gesprek aan!

Gelukkig oud worden in Tilburg

Dat is het motto van de gemeente Tilburg. Voor iedereen kan gelukkig oud worden, er anders uitzien. Fijn thuisgesprekken zijn er om te bespreken wat u belangrijk vindt om gelukkig oud te kunnen worden.

Vrijwilligers van ContourdeTwern voeren deze gesprekken. Ook kijkt de vrijwilliger naar uw interesses en de talenten en hoe u die kunt inzetten. De gesprekken leveren vaak positieve reacties op: “Wat fijn dat iemand de tijd heeft!” en “Ik weet nu wat er te doen is in de wijk, ik kan er weer zelf op uit

Interesse in een Fijn Thuisgesprek?

Een Fijn Thuisgesprek kunt u aanvragen bij het Adviespunt van ContourdeTwern: 013 – 583 99 07. U kunt ook een mail sturen naar adviespunt@contourdetwern.nl.