Uitnodiging: Grote wijkraad vergadering op 21 september

Categorie: Activiteiten2022Archief
Gepubliceerd op: 30 augustus 2022

‘Veilig wonen, fijn wonen!”

De wijkraad Korvel – Sint Anna nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de grote wijkraad vergadering op 21 september 2022. Hieronder volgt het programma.


 • Wijkraadbijeenkomst voor alle bewoners van Korvel en Sint Anna
 • Woensdag 21 september
 • Wijkcentrum de Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156
 • Aanvang 19.30

Agenda

Divers informatiemateriaal aanwezig van

Politie / Contour de Twern / gemeente / woningbouwverenigingen

 • 19.00   inloop, koffie/thee
 • 19.30   Welkom door de voorzitter wijkraad Korvel-Sint Anna Beatrijs van der Weijden
 • uitleg verloop van de avond

Hoe maken we onze buurt en wijk veiliger

Wijkagenten geven informatie over thema’s criminaliteit en verkeer

Harm de Cort en Alberto Jezus

Mogelijkheid tot verduidelijkende vragen

 • 20.15   Tijd voor onderling contact / om bij de informatietafels persoonlijk politie en andere professionals  aan te spreken
 • 20.45. Hoe maken we onze buurt en wijk fijner om te wonen

Buurtondersteuner van Contour de Twern Sabine van Nispen en geeft informatie over mogelijkheden en kansen om de cohesie en leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Mogelijkheid tot verduidelijkende vragen

Vertegenwoordiger van afdeling ‘handhaving’ van de gemeente geeft informatie over de Fixi-app en werkwijze van de handhavers. Wat wordt van de bewoners verwacht. Hoe wordt samengewerkt?

Mogelijkheid tot verduidelijkende vragen

 • 21.45   Tijd voor onderling contact / om informatie te verzamelen / om de professionals persoonlijk aan te spreken
 • 22.15   Afsluiting

Om beter te kunnen zien wat er speelt in onze wijk willen wij u vragen de volgende enquete in te vullen.