Update flexwonen Laarveld-Oost

Categorie: 2024ActueelNieuws
Gepubliceerd op: 30 mei 2024

Op Laarveld Oost komen 58 tijdelijke woningen voor maximaal 15 jaar. In deze bewonersbrief van gemeente Tilburg lees je over de laatste stand van zaken.

Omgevingsvergunning voor kappen bomen

Om de 58 tijdelijke woningen te kunnen realiseren moeten 8 bomen gekapt worden. De verleende omgevingsvergunning van 21 december 2023 voorziet in de kap van 7 bomen.

Op deze omgevingsvergunning zijn 5 bezwaarschriften binnengekomen. De hoorzitting hierover heeft plaatsgevonden op 16 mei 2024.

Een uitspraak van de bezwarencommissie volgt waarschijnlijk nog voor de zomervakantie. Voor de 8e boom wordt nog nader onderzoek uitgevoerd (mogelijkheid tot verblijven vleermuizen) en op een later moment een kapvergunning aangevraagd.

Omgevingsvergunning voor de bouw

Op 22 december 2023 heeft TBV Wonen de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw ingediend. We verwachten de vergunning in juni te verlenen.

Hierna volgt de bezwaartermijn van 6 weken waarbij belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De planning voor Laarveld-Oost is dat we het terrein bouwrijp kunnen maken in het 4e kwartaal van 2024. Waarna in 2025 de bouw start.

Het moment van start bouw is afhankelijk van eventuele bezwaren en (hoger) beroep.

Wie gaan er wonen?

Net zoals de rest van het land, heeft ook Tilburg een woningtekort. Het bouwen van tijdelijke woningen is een manier om op korte termijn de grootste nood op de woningmarkt op te lossen. Flexwoningen zijn voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben.

39 woningen zijn bestemd voor:

  • jongeren uit de directe omgeving.
  • mensen die voor werk of studie naar Tilburg moeten verhuizen.
  • mensen die na een scheiding of faillissement op zoek zijn naar woonruimte.
  • starters die het ouderlijk huis willen verlaten.

19 flexwoningen zijn bestemd voor jongeren met een lichte begeleidingsvraag.
Zij wonen zelfstandig en worden daarbij begeleid.

TBV Wonen organiseerde dinsdag 26 maart jl. een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op de doelgroepen die voor deze woningen in beeld zijn.

Ook het beheer van de woningen en het principe van community building is toegelicht. Zo’n 12 omwonenden maakten gebruik van de uitnodiging en waren aanwezig bij de bijeenkomst.

Meer informatie

Hebt u vragen over het plan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via e-mail flexwonen@tilburg.nl.

Originele bewonersbrief inzien?

Download het document hieronder: