Verrijk-je-wijk

Wat is Verrijk-je-wijk?

Verrijk-je wijk is een initiatief van de Gemeente Tilburg met als doel inwoners van een straat, buurt of wijk zelf er voor te laten zorgen dat hun omgeving prettiger wordt om in te wonen en te leven.

De Gemeente ondersteunt plannen van bewoners door daar subsidie voor te geven ten bedrage van € 1,- per inwoner. Deze subsidie wordt betaald aan de wijkraad.

Goud van de Straat

Bent u een huurder van Tiwos en wilt u een activiteit organiseren? U kunt van Tiwos de Goud van de Straat keet met inventaris lenen. Daarnaast kunt u bij uw evenement gebruik maken van verschillende goudkisten. 

Aanvraag Verrijk-je-wijk Korvel – Sint Anna 

Een Verrijk-je-wijk aanvraag kunt u indienen via hier formulier hieronder,
of via een e-mail naar verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl. Indien u zelf een e-mail stuurt, beantwoord dan dezelfde vragen.

De commissie Verrijk-je-wijk van de wijkraad beoordeelt uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst de plannen van bewoners en kent dit geld als subsidie toe aan de plannen die voldoen aan de voorwaarden van Verrijk-je-wijk.

Weet u niet zeker onder welke wijkraad uw wijk valt en of uw Verrijk-je-wijk aanvraag dus wel goed terecht komt? Voorkom vertraging en afwijzing! U kunt hier bekijken waar uw wijk onder valt.

 

De aanvraag dient een van onderstaande doelstellingen te realiseren:

 • Het idee verbetert een straat of buurt en/of pakt een sociaal maatschappelijk probleem aan.
 • Laat buurt- en wijkbewoners met elkaar in contact komen.

Voorwaarden voor aanvragen en deelname

 • Iedereen die in de wijken Korvel en SintAnna woont, kan een plan indienen.
 • Beoordeling van het subsidieverzoek vindt plaats na het overleggen van een uitgewerkt plan met begroting (berekening).
 • Uit het plan en de begroting (berekening van kosten) blijkt wanneer de activiteit plaatsvindt, hoeveel deelnemers verwacht worden, wat de totale kosten van de activiteit zijn, waar deze kosten uit bestaan, of en zo ja hoeveel eigen financiële bijdrage (per deelnemer) wordt gevraagd, of er andere instanties ook kosten vergoeden en hoeveel geld je aanvraagt bij Verrijk je Wijk.
 • De activiteit dient uitgevoerd te worden en plaats te vinden in de wijk Korvel of Sint Anna.
 • De geplande activiteit moet breed gedragen worden en mag geen weerstand oproepen bij andere buurtbewoners.
 • De activiteit mag niet discrimineren of anderen schade toebrengen.
 • De indieners van het plan moeten actief betrokken zijn bij de plannen en uitvoering.
 • “Wijkraad Korvel-SintAnna/Verrijk-je-wijk” wordt in de PR/uitnodiging als sponsor genoemd.
 • Herhalingsaanvragen worden telkens opnieuw beoordeeld.

Aanvragen betreffende het groen of de bestrating in de wijk lopen via Gemeente en kunnen niet zelfstandig door de wijkraad gehonoreerd worden. De behandeling vergt dan ook meer tijd en geduld van de aanvrager(s).

De aanvrager wordt verzocht om zelf een kort verslag te maken, voorzien van een digitale foto van de activiteiten voor publicatie in de wijkkrant en op de website. In het verslag moet minimaal komen te staan: het aantal deelnemers, de activiteit, plaats en datum van het evenement. Dit kan per e-mail aan aan verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl of via het digitaal verslag formulier ingezonden worden (voorkeur). 

Vraag voor activiteiten in het openbaar gebied (zoals een buurtfeest of straatspeeldag) ook toestemming of maak een melding bij de gemeente. Of een vergunning nodig is kunt u hier nakijken.

Te lenen inventaris

Het is mogelijk om de volgende materialen te lenen bij de wijkraad zonder extra kosten. Geef het in de beschrijving aan wanneer u iets wil lenen, wat en wanneer.

Let op: U regelt zelf het vervoer (ophalen en terugbrengen)

 

 • 3 party tenten 3×6 meter. Compleet met 4 zijkanten. Ze zijn met een regengoot (2x) ook aan elkaar te koppelen tot bijvoorbeeld 1 ruimte van 9×6 meter.
 • 4 statafels
 • 4 biertafels (70×220 cm) met ieder 2 banken
 • 2 lichtsnoeren
Verrijk je wijk aanvraagformulier

Vergoedingen

 • In principe dient er een eigen (financiële) bijdrage te worden geleverd.
 • Voor straat/buurtfeesten ontvangt men in een maximumbijdrage van € 7,50 per deelnemer tot een maximum van € 750,-, voor een straat/buurtfeest per jaar.
 • Voor straat/buurtfeesten is een eigen financiële bijdrage verplicht.
 • Er worden geen alcoholische dranken vergoed.

Uitbetaling

U dient binnen één maand na afloop van de door u verzorgde activiteit, het volgende in te dienen:

 • de afrekening -werkelijke inkomsten en uitgaven gespecificeerd- mét facturen/bonnetjes,
 • het digitale verslag,
 • digitale foto,
 • een lijst met de namen, c.q. adressen van de deelnemers ter fiattering.

U kunt de gegevens sturen naar:

Wijkraad Korvel-SintAnna,
p/a Wijkcentrum de Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg

Onder vermelding van het nummer dat staat vermeld in de toekenningsbrief.
Scannen en mailen naar verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl mag ook.

Zonder bonnen/facturen kunnen we geen bedragen toekennen in verband met verantwoording aan de gemeente. Daarom vindt de uitbetaling pas plaats na ontvangt van deze gegevens.

Indien insturen niet mogelijk is door omstandigheden, dient u hiervoor contact op te nemen met de verrijk-je-wijk commissie van het bestuur.

Verrijk-je-wijk activiteiten

De wijkraad Korvel-Sint Anna heeft de volgende Verrijk-je-wijk activiteiten ondersteund.

Workshop Sieraden maken Rooseveltplein

Workshop Sieraden maken Rooseveltplein

Een tijdje terug heeft de wijkraad een bijdrage toegewezen voor de workshops die een buurtbewoner Rooseveltplein wilde organiseren. Deze zijn inmiddels achter de rug. De workshops zijn verdeeld in aantal weken en heeft een oorspronkelijk doel gehad als ontmoeting,...

Buitenspeeldag Kromhoutpark 2024

Buitenspeeldag Kromhoutpark 2024

Dankzij de bijdrage van de wijkraad hebben de buurtbewoners en kinderen een top dag gehad op 5 juni in het Kromhoutpark. In totaal hebben we 5 soorten luchtkussen / spellen ingezet om de kinderen een gezellige dag te verzorgen. Met de bijdrage vanuit verrijk-je-wijk...

Ramenroute 2024

Ramenroute 2024

In het weekend van 28 april vond de derde ramen route plaats in Sint Anna. Al werkte het weer niet mee, het was toch weer een succes. Over beide dagen bezochten ca. 600 mensen de ramen route. In tegenstelling tot vorig jaar, deed de Kapucijnenkerk niet mee. Dit ivm....

Opening Vondelplein-speeltuin

Opening Vondelplein-speeltuin

Eindelijk was het zover, de speeltuin aan het Vondelplein is na enkele maanden hard werken geopend. Na een ochtend vol met buien hadden we het geluk dat het tussen 13.00 en 15.00 uur droog was.  Medewerkers van Toegankelijk Tilburg en wijkbewoners zijn actief geweest...

Paaseieren zoeken op het Rooseveltplein

Paaseieren zoeken op het Rooseveltplein

De paasviering was een groot succes. Het weer was uiteraard prachtig. Ruim 75 kinderen. Hoop volwassen. Sinds pasen sluiten 6 kinderen extra aan bij de knutselactiviteit op Roos 9. Er kwamen veel nieuwe mensen die niet met het ontmoetingshuis aan het Rooseveltplein...

Zwerfafval actie 16 maart 2024

Zwerfafval actie 16 maart 2024

Op 16 maart 2024 was het weer zover. De jaarlijkse zwerfafval actie. Vanaf 9 uur met een aantal bestuursleden alles klaargezet in het buurtcentrum De Nieuwe Stede. 14 volwassenen en 3 kinderen hebben geholpen om in de straten rondom het buurtcentrum het afval te...