Verrijk-je-wijk

Wat is Verrijk-je-wijk?

Verrijk-je wijk is een initiatief van de Gemeente Tilburg met als doel inwoners van een straat, buurt of wijk zelf er voor te laten zorgen dat hun omgeving prettiger wordt om in te wonen en te leven.

De Gemeente ondersteunt plannen van bewoners door daar subsidie voor te geven ten bedrage van € 1,- per inwoner. Deze subsidie wordt betaald aan de wijkraad.

Goud van de Straat

Bent u een huurder van Tiwos en wilt u een activiteit organiseren? U kunt van Tiwos de Goud van de Straat keet met inventaris lenen. Daarnaast kunt u bij uw evenement gebruik maken van verschillende goudkisten. 

Aanvraag Verrijk-je-wijk Korvel – Sint Anna 

Een Verrijk-je-wijk aanvraag kunt u indienen via hier formulier hieronder,
of via een e-mail naar verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl. Indien u zelf een e-mail stuurt, beantwoord dan dezelfde vragen.

De commissie Verrijk-je-wijk van de wijkraad beoordeelt uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst de plannen van bewoners en kent dit geld als subsidie toe aan de plannen die voldoen aan de voorwaarden van Verrijk-je-wijk.

Weet u niet zeker onder welke wijkraad uw wijk valt en of uw Verrijk-je-wijk aanvraag dus wel goed terecht komt? Voorkom vertraging en afwijzing! U kunt hier bekijken waar uw wijk onder valt.

 

De aanvraag dient een van onderstaande doelstellingen te realiseren:

 • Het idee verbetert een straat of buurt en/of pakt een sociaal maatschappelijk probleem aan.
 • Laat buurt- en wijkbewoners met elkaar in contact komen.

Voorwaarden voor aanvragen en deelname

 • Iedereen die in de wijken Korvel en SintAnna woont, kan een plan indienen.
 • Beoordeling van het subsidieverzoek vindt plaats na het overleggen van een uitgewerkt plan met begroting (berekening).
 • Uit het plan en de begroting (berekening van kosten) blijkt wanneer de activiteit plaatsvindt, hoeveel deelnemers verwacht worden, wat de totale kosten van de activiteit zijn, waar deze kosten uit bestaan, of en zo ja hoeveel eigen financiële bijdrage (per deelnemer) wordt gevraagd, of er andere instanties ook kosten vergoeden en hoeveel geld je aanvraagt bij Verrijk je Wijk.
 • De activiteit dient uitgevoerd te worden en plaats te vinden in de wijk Korvel of Sint Anna.
 • De geplande activiteit moet breed gedragen worden en mag geen weerstand oproepen bij andere buurtbewoners.
 • De activiteit mag niet discrimineren of anderen schade toebrengen.
 • De indieners van het plan moeten actief betrokken zijn bij de plannen en uitvoering.
 • “Wijkraad Korvel-SintAnna/Verrijk-je-wijk” wordt in de PR/uitnodiging als sponsor genoemd.
 • Herhalingsaanvragen worden telkens opnieuw beoordeeld.

Aanvragen betreffende het groen of de bestrating in de wijk lopen via Gemeente en kunnen niet zelfstandig door de wijkraad gehonoreerd worden. De behandeling vergt dan ook meer tijd en geduld van de aanvrager(s).

De aanvrager wordt verzocht om zelf een kort verslag te maken, voorzien van een digitale foto van de activiteiten voor publicatie in de wijkkrant en op de website. In het verslag moet minimaal komen te staan: het aantal deelnemers, de activiteit, plaats en datum van het evenement. Dit kan per e-mail aan aan verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl of via het digitaal verslag formulier ingezonden worden (voorkeur). 

Vraag voor activiteiten in het openbaar gebied (zoals een buurtfeest of straatspeeldag) ook toestemming of maak een melding bij de gemeente. Of een vergunning nodig is kunt u hier nakijken.

Verrijk je wijk aanvraagformulier

Vergoedingen

 • In principe dient er een eigen (financiële) bijdrage te worden geleverd.
 • Voor straat/buurtfeesten ontvangt men in een maximumbijdrage van € 7,50 per deelnemer tot een maximum van € 750,-, voor een straat/buurtfeest per jaar.
 • Voor straat/buurtfeesten is een eigen financiële bijdrage verplicht.
 • Er worden geen alcoholische dranken vergoed.

Uitbetaling

U dient binnen één maand na afloop van de door u verzorgde activiteit, het volgende in te dienen:

 • de afrekening -werkelijke inkomsten en uitgaven gespecificeerd- mét facturen/bonnetjes,
 • het digitale verslag,
 • digitale foto,
 • een lijst met de namen, c.q. adressen van de deelnemers ter fiattering.

U kunt de gegevens sturen naar:

Wijkraad Korvel-SintAnna,
p/a Wijkcentrum de Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg

Onder vermelding van het nummer dat staat vermeld in de toekenningsbrief.
Scannen en mailen naar verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl mag ook.

Zonder bonnen/facturen kunnen we geen bedragen toekennen in verband met verantwoording aan de gemeente. Daarom vindt de uitbetaling pas plaats na ontvangt van deze gegevens.

Indien insturen niet mogelijk is door omstandigheden, dient u hiervoor contact op te nemen met de verrijk-je-wijk commissie van het bestuur.

Verrijk-je-wijk activiteiten

De wijkraad Korvel-SintAnna heeft de volgende Verrijk-je-wijk activiteiten ondersteund.

Vogelhuisjes bouwen & schilderen

Vogelhuisjes bouwen & schilderen

De activiteit vogelhuisjes bouwen en schilderen is inmiddels afgerond. We hebben onze vogelhuisjes opgegeven voor de nieuwe gevel bij het wijkcentrum Nieuwe Stede. Deze zullen dus opgehangen worden in achterin het wijkcentrum.  Dank jullie wel voor het...

Buurtfeest ‘Halve maantje’ Korenbloemstraat

Buurtfeest ‘Halve maantje’ Korenbloemstraat

Op zaterdag 23 september vierden wij Burendag, dit doen we elk jaar. We (Dorine, Rowena en Femke) hadden maanden van voorbereiding gedaan, ongeveer 5 vergaderingen gehad. Van de gemeente hadden we gelukkig toestemming om ons hofje af te sluiten en het feest op straat...

50 geveltuinen officieel geopend

50 geveltuinen officieel geopend

50 geveltuinen officieel geopend. Groene Tornado ziet het licht. Op 23 september opende Wethouder Grashoff officieel 50 geveltuinen in Sint Anna. Dat deed hij met een officiele handeling in de Hooistraat. Evelien de Kluijs en Gerard Moerkerk waren de initiatiefnemers....

Buurtfeest Henriëtte Ronnerstraat

Buurtfeest Henriëtte Ronnerstraat

Geacht Bestuur Verrijk je Wijk Straat/Buurtfeest Henriëtte RonnerstraatLocatie: Parkzijde Kromhoutpark (Oostzijde)Datum: 26-08-2023 Met veel plezier willen wij u berichten van een zeer geslaagde dag. Er was een geweldige stemming want er waren dit jaar veel nieuwe...

Straatfeest Korenbloemstraat

Straatfeest Korenbloemstraat

Op zondag 16 juli kwamen de buren van 't gezelligste straatje van de Korvel bij elkaar om gezamenlijk te genieten van een heerlijke barbecue en elkaar. Het evenement werd uit eigen initiatief voorbereid en georganiseerd. Een van de buren maakte prachtige...

Buurtdag door studenten vereniging Plato

Buurtdag door studenten vereniging Plato

Buurtdag T.S.V. Plato, 09-07-2023Locatie: Schouwburgring 200, 5038TM Op zondag 9 juli heeft de vrijwilligerscommissie van T.S.V. Plato voor de buurt een BBQ gehouden. Er waren 11 buurtbewoners aanwezig. Het was een gezellige middag met genoeg eten en ook een moment...