Verrijk-je-wijk

Wat is Verrijk-je-wijk?

Verrijk-je wijk is een initiatief van de Gemeente Tilburg met als doel inwoners van een straat, buurt of wijk zelf er voor te laten zorgen dat hun omgeving prettiger wordt om in te wonen en te leven.

De Gemeente ondersteunt plannen van bewoners door daar subsidie voor te geven ten bedrage van € 1,- per inwoner. Deze subsidie wordt betaald aan de wijkraad.

Goud van de Straat

Bent u een huurder van Tiwos en wilt u een activiteit organiseren? U kunt van Tiwos de Goud van de Straat keet met inventaris lenen. Daarnaast kunt u bij uw evenement gebruik maken van verschillende goudkisten. 

Aanvraag Verrijk-je-wijk Korvel – Sint Anna 

Een Verrijk-je-wijk aanvraag kunt u indienen via hier formulier hieronder,
of via een e-mail naar verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl. Indien u zelf een e-mail stuurt, beantwoord dan dezelfde vragen.

De commissie Verrijk-je-wijk van de wijkraad beoordeelt uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst de plannen van bewoners en kent dit geld als subsidie toe aan de plannen die voldoen aan de voorwaarden van Verrijk-je-wijk.

Weet u niet zeker onder welke wijkraad uw wijk valt en of uw Verrijk-je-wijk aanvraag dus wel goed terecht komt? Voorkom vertraging en afwijzing! U kunt hier bekijken waar uw wijk onder valt.

 

De aanvraag dient een van onderstaande doelstellingen te realiseren:

 • Het idee verbetert een straat of buurt en/of pakt een sociaal maatschappelijk probleem aan.
 • Laat buurt- en wijkbewoners met elkaar in contact komen.

Voorwaarden voor aanvragen en deelname

 • Iedereen die in de wijken Korvel en SintAnna woont, kan een plan indienen.
 • Beoordeling van het subsidieverzoek vindt plaats na het overleggen van een uitgewerkt plan met begroting (berekening).
 • Uit het plan en de begroting (berekening van kosten) blijkt wanneer de activiteit plaatsvindt, hoeveel deelnemers verwacht worden, wat de totale kosten van de activiteit zijn, waar deze kosten uit bestaan, of en zo ja hoeveel eigen financiële bijdrage (per deelnemer) wordt gevraagd, of er andere instanties ook kosten vergoeden en hoeveel geld je aanvraagt bij Verrijk je Wijk.
 • De activiteit dient uitgevoerd te worden en plaats te vinden in de wijk Korvel of Sint Anna.
 • De geplande activiteit moet breed gedragen worden en mag geen weerstand oproepen bij andere buurtbewoners.
 • De activiteit mag niet discrimineren of anderen schade toebrengen.
 • De indieners van het plan moeten actief betrokken zijn bij de plannen en uitvoering.
 • “Wijkraad Korvel-SintAnna/Verrijk-je-wijk” wordt in de PR/uitnodiging als sponsor genoemd.
 • Herhalingsaanvragen worden telkens opnieuw beoordeeld.

Aanvragen betreffende het groen of de bestrating in de wijk lopen via Gemeente en kunnen niet zelfstandig door de wijkraad gehonoreerd worden. De behandeling vergt dan ook meer tijd en geduld van de aanvrager(s).

De aanvrager wordt verzocht om zelf een kort verslag te maken, voorzien van een digitale foto van de activiteiten voor publicatie in de wijkkrant en op de website. In het verslag moet minimaal komen te staan: het aantal deelnemers, de activiteit, plaats en datum van het evenement. Dit kan per e-mail aan aan verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl of via het digitaal verslag formulier ingezonden worden (voorkeur). 

Vraag voor activiteiten in het openbaar gebied (zoals een buurtfeest of straatspeeldag) ook toestemming of maak een melding bij de gemeente. Of een vergunning nodig is kunt u hier nakijken.

Verrijk je wijk aanvraagformulier

Vergoedingen

 • In principe dient er een eigen (financiële) bijdrage te worden geleverd.
 • Voor straat/buurtfeesten ontvangt men in een maximumbijdrage van € 7,50 per deelnemer tot een maximum van € 750,-, voor een straat/buurtfeest per jaar.
 • Voor straat/buurtfeesten is een eigen financiële bijdrage verplicht.
 • Er worden geen alcoholische dranken vergoed.

Uitbetaling

U dient binnen één maand na afloop van de door u verzorgde activiteit, het volgende in te dienen:

 • de afrekening -werkelijke inkomsten en uitgaven gespecificeerd- mét facturen/bonnetjes,
 • het digitale verslag,
 • digitale foto,
 • een lijst met de namen, c.q. adressen van de deelnemers ter fiattering.

U kunt de gegevens sturen naar:

Wijkraad Korvel-SintAnna,
p/a Wijkcentrum de Nieuwe Stede
Capucijnenstraat 156
5025 LK Tilburg

Onder vermelding van het nummer dat staat vermeld in de toekenningsbrief.
Scannen en mailen naar verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl mag ook.

Zonder bonnen/facturen kunnen we geen bedragen toekennen in verband met verantwoording aan de gemeente. Daarom vindt de uitbetaling pas plaats na ontvangt van deze gegevens.

Indien insturen niet mogelijk is door omstandigheden, dient u hiervoor contact op te nemen met de verrijk-je-wijk commissie van het bestuur.

Verrijk-je-wijk activiteiten

De wijkraad Korvel-SintAnna heeft de volgende Verrijk-je-wijk activiteiten ondersteund.

Verslag: C.V. de Kappesientjes

Verslag: C.V. de Kappesientjes

C.V. de Kappesientjes hebben afgelopen carnaval weer een mooi feest mogen organiseren in Partycentrum Van Opstal. Dit mooie feest heeft mede tot stand kunnen komen door de wijkraad Korvel-Sint Anna.Door het busje dat we met steun van Verrijk-je-wijk konden huren...

Zwerfafval actie op 11 maart 2023

Zwerfafval actie op 11 maart 2023

De weergoden zaten ons mee Vanaf 9 uur is alles met hulp van vrijwilligers klaargezet, gelukkig hadden we gedoneerde boodschappen trolleys en een bolderkar voor kinderen en oudere mensen. Er kwamen 29 volwassenen en 6 kinderen meehelpen,  vanuit het Rooseveltplein en...

Verslag: Winterfeest Rooseveltplein

Op 17 december hebben we een winterfeest voor de wijk georganiseerd op het Rooseveltplein. We zijn gestart om 16.00 uur. Daarvoor hebben we met een aantal bewoners en netwerkpartners alles klaargezet. Er zijn rond de 40 mensen geweest. De meerderheid van de bezoekers...

Verslag: Kerstdiner 2022

Verslag: Kerstdiner 2022

We waren met 30 personen aanwezig op het kerstdiner! Mooi gedekte tafels (met de regenboogkaars bij alle gasten op tafel) De gasten zijn verwelkomd met een glaasje bubbels en hebben tijdens gezellige kerstmuziek een mooi diner gehad. Pasteitje, div vleesgerechten en...

Verslag: Kerstdiner in De Nieuwe Stede

Verslag: Kerstdiner in De Nieuwe Stede

Aurora: "1e kerstdag.. Een dag die je wilt vieren met andere mensen, een dag die je niet ongewild alleen moet doorbrengen. Mede dankzij Verrijk-je-wijk hebben we wederom samen met wijkbewoners een mooie middag gehad. We hebben samen 1e kerstdag gevierd met mooie...

Verslag: Halloween Vondelplein

Verslag: Halloween Vondelplein

Dinsdagavond 25 oktober.  De maan komt al boven de huizen, het is heerlijk weer voor oktober. Het Vondelplein ziet er spookachtig uit met lijkwagen, schedels, vleermuizen en er klinkt spookachtige muziek. De eerste kinderen verzamelen zich al voor 19.00 uur. Een...